Droids On Roids SA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Droids On Roids SA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich:

Umowa nr: POIR.03.03.03-02-0076/20 pt. „Zwiększenie rozpoznawalności marki Droids On Roids na rynkach zagranicznych”.

Projekt polega na umocnieniu marki produktowej Droids On Roids w świadomości klientów oraz jej pozycji konkurencyjnej na rynkach zagranicznych. W ramach realizacji Programu promocji branży IT/ICT zostały przewidziane działania mające na celu realizację długofalowej strategii marketingowej Droids On Roids poprzez udział w misjach handlowych oraz targów. Realizacja projektu będzie miała długofalowy skutek w działalności eksportowej firmy.

Dzięki niemu wzrośnie świadomość marki Droids On Roids wśród klientów, zawiązane relacje biznesowe wpłyną na podpisane umowy, które będą okazją do zwiększenia przychodów firmy oraz uatrakcyjnienia portfolio.

Wartość projektu: 337 700.00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 202 620.00 PLN